SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Föreningen Solna Konståkning
Fotboll

LikabehandlingsplanBakgrund
Föreningen Solna Konståkning ska kunna erbjuda möjlighet att utöva skridskoåkning och konståkning i en drogfri miljö med hjälp av kunniga och engagerade ledare. Föreningen bedriver idrott i alla ålderskategorier. Verksamheten omfattar såväl prestations- som breddinriktad idrott.

Syfte
Vårt mål är att alla, som direkt eller indirekt medverkar i föreningens idrottsverksamhet, ska känna trygghet och kamratskap, och hysa respekt för människors olikheter. Föreningen ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, på grund av till exempel kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla medlemmarhar ett gemensamt ansvar för att aktivt motverka varje form av kränkande behandling, både fysisk, verbal, psykosocial samt uttryckt i text/bild.

Förebyggande arbete
Alla inblandade i föreningen, medlemmar, ledare och vårdnadshavare ska vara medvetna om likabehandlingsplanen. Nya medlemmar ska ta del avlikabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig för medlemmarna på hemsidan eller hos styrelsen.
Både män och kvinnor bör vara representerade i styrelsen. Valberedningen ska aktivt söka efter och uppmuntra medlemmar av det underrepresenterade könet att delta i styrelsearbete. Styrelsen samt tränare ska kontinuerligt utbildas inom ämnen som rör jämlikhet, barns trygghet och värdegrundsarbete. Tränarna går igenom likabehandlingsplanen en gång per säsong med åkarna.

Åtgärdande arbete
Det är alla vuxnas ansvar att med en gång agera när någon (barn, ungdom eller vuxen, åkare eller tränare) utsätts för, eller misstänks utsättas för, diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Styrelsen ska alltid kontaktas för att utreda vad som hänt. Det är den enskildes upplevelser av det
inträffade som är utgångspunkten för utredningen av vad som hänt. Styrelsen ska så fort som möjligt ha samtal med den utsatte och därefter
samtala med den/dem som har utövat kränkningarna/diskrimineringen. Om möjligt,ska samtal med den utsatte och den som utövat kränkningarna ske. Om utsatt/utövare är under 18 år, ska vårdnadshavare kontaktas och närvara vid ett sådant samtal. Uppföljning av ärendet ska ske, så att man är försäkrad om att problemet löses. Dokumentering av alla incidenter ska göras. Allvarliga förseelser kan komma att rapporteras till Socialstyrelsen. Handlingar som är brottsliga polisanmäls av styrelsen.

Översyn
Likabehandlingsplanen ska fortlöpande revideras.

Ansvarig
Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för innehållet i likabehandlingsplanen och att den kontinuerligt ses över.

 


Senast reviderad 2021-03-11

 

 
Följ oss på Instagram