SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Föreningen Solna Konståkning
Fotboll

Konståkningsgrupp

När du kan grunderna från Konståkningsskolan kan du få möjlighet att träna i en Konståkningsgrupp, under förutsättning att det finns plats och tränartillgång. Isen tilldelas föreningen av Solna kommun och den tilldelningen av hur mycket is föreningen får och när den ligger på dygnet sätter ramarna för vad föreningen kan erbjuda. Platserna i dessa grupper är därför ofta begränsade.


För att gå från Konståkningsskola till Förberedande Konståkningsgrupp eller Konståkningsgrupp, krävs att de fysiska kapaciteterna har tränats under fys-/rörelsepass i Konståkningsskolan, dvs närvaro har funnits. Ett byte bestäms i samråd med tränarna för Konståkningsskolan och Konståkningsgrupperna samt med den aktive och dennes vårdnadshavare. På denna nivå kommer åkaren så småningom i kontakt med tävlingar samt konståkningens testsystem. Ett nytt testsystem införs fr o m hösten 2023 och en omstrukturering av SKFs tävlingssystem sker gradvis 2023-2025. För uppdaterad information hänvisar till SKF:s hemsida: www.skatesweden.se

 

Solna K har säsongen 2023/24 följande grupper i denna kategori:
* Förberedande Konståkningsgrupp
* Konståkningsgrupp 1 med obligatoriska inslag i träningen samt obligatoriskt med höst-, vår-och sommartermin
* Konståkningsgrupp 2 med obligatorisk höst-och vårtermin. Sommartermin är valbar.

 

Konståkning = träning på is och på mark!
Föreningen Solna Konståkning ser konståkningen som en idrott som innehåller flera idrotter i en. Första steget är att lära sig att åka skridskor i vår Skridskoskola. Vill man därefter träna konståkning består det av: Träning på is och träning på mark med inslag från ffa gymnastik, friidrott och dans. Allt för att genom variation, dvs motverka tidig ensidig specialisering, bygga en god grundfysik som i förlängningen klarar av de fysiska krav som konståkningens tekniska element ställer på utövaren. Göra konståkning till en hållbar idrott!

Fysträningen ligger som grund för att kunna öka antalet timmar (byte till grupp med ökat antal träningstimmar) och för att på ett hållbart sätt kunna träna konståkningens mer avancerade element.  En god grundfysik är skadeförebyggande.
Enligt Svenska Konståkningsförbundets ”Strategi 2026” och ”Åkarutvecklingsplan” är träning av de fysiska kapaciteterna nästan en lika stor del som träningen på is, när det kommer till utövandet av idrotten konståkning.


Mål:
Ge de aktiva möjlighet till lite mer avancerad konståkningsträning, eventuellt de första tävlingserfarenheterna och bygga idrottsliga värderingar. Inget krav på att tävla.

Träningsmoment:
Utveckla skridskoåkningstekniken. Utveckla hoppteknik.
Förbättra grundpositioner i piruetter samt lära sig upp till Level 2 och 3.
Fysisk grundträning (styrka, rörlighet, uthållighet, koordination m.m.) samt utökad
grenspecifik markträning för att klara av de grenspecifika elementen på isen.
Skapa ett intresse för att vara aktiv i idrott och till fortsatt utveckling.
                 

Antalet Konståkningsgrupper varierar beroende på antalet åkare samt is- och tränartillgång per säsong. Antalet per grupp är ca 8-12st. Träningen bedrivs i grupp med individanpassning utefter de förutsättningar föreningen har med tillgång till tränare och is.
Viss hänsyn tas till åldern, så att även åkaren kan hitta en social gemenskap med jämnåriga. Hänsyn tas ffa till träningsvilja, träningsintensitet samt verklighetsförankrad ambitionsnivå. Träningen leds av tränare med utbildning i nivå med gruppen eller högre. Säsongens utformning kan ändras från säsong till säsong beroende på kommunens istidsfördelning och hur ishallarna håller öppet. Kommunen brukar lämna besked under juni månad. Information skickas ut före säsongsstart och delges vid obligatoriska informations-och föräldrarmöten i början av säsongen.

När man har åkt ett tag i en Konståkningsgrupp är det vanligt att alla åkare i gruppen inte vill samma sak med sin konståkning eller utvecklas i precis samma takt. Konståkningsgrupperna formas därför ibland om med hänsyn till vilka aktiva åkare föreningen för tillfället har och deras utvecklingsnivå och ambitioner. Därför behöver man inte veta exakt vad man vill med sin konståkning redan när man börjar i en Konståkningsgrupp. Det ska finns möjlighet att gå olika vägar med sin träning, och att man kan välja under resans gång.  Krav på korrekt utrustning för konståkning:                 

Bra skridskor, fysutrustning (bra löparskor, hopprep, yogamatta)

Tävling:  
OBS! SKF genomför en omstrukturering av tävlingssystemet under 2023-2025. Hemsidan uppdateras vartefter. Vi hänvisar även till SKF:s hemsida för uppdaterad information: www.skatesweden.se

Uppmuntras att delta i de eventuella tävlingar som tränarna rekommenderar som
passande för respektive åkare. Här tas hänsyn till mognad för att klara av en
tävlingssituation på ett positivt sätt – allt för att bygga upp barn och ungdomars
självförtroende. Inget krav på att tävla.
I de Konståkningsgrupper som ej tävlar enligt SKF, åker man istället i ”Slinga-uppvisning” på hemmaisen, Slinga-uppvisning genomförs 1-2 ggr/säsong (brukar ske v44 och v9). 
De åkare som nått SKF:s krav för Stjärntävling tävlar dessa 1-2 ggr/säsong – allt enligt SKF:s rekommendationer. De åkare som tävlar Klubbtävling tävlar dessa ca 2-3 ggr/säsong.
För de som åker Slinga-uppvisning görs programmen under ordinarie träningstid och
musik får åkarna av tränarna. Detta står klubben för.
För de som tävlar Klubb-och Stjärntävling görs programmen under ordinarie träningstid,
om möjligt, och vid behov utanför ordinarie istider (ev extra iskostnad betalas av åkaren).
Musik får åkarna av tränarna och betalas av åkaren.
För de som tävlar Nationell serie och A görs programmen i mån av tid/plats på klubbtid, men det mesta arbetet görs på extra is utöver ordinarie träningstid. Musik får åkaren av tränarna och betalas av åkarna. Åkaren står även för koreografens kostnad, (ev extra iskostnad betalas av åkaren).

För att öka den sociala samvaron samlar föreningen så många som möjligt av föreningens åkare vid samma tävlingstillfällen (Stjärn-och Klubbtävling) och anmäler då de som önskar delta. Om arrangören meddelar att alla inte får plats, så får de som ej fick plats första prioritet vid nästa möjlighet till anmälan till tävling. Det är arrangören som beslutar vilka som får plats eller ej. Föreningen och tränarna kan ej påverka detta beslut.
Inbjudan till tävling kommer till föreningen, som skickar den till tränare. Tränare meddelar föreningen vilka grupper som är målgrupp för den nivån/tävlingen. Inbjudan mailas till dessa och de tillfrågade ska sedan återkomma till föreningen (ansvarig för tävlingsanmälningar) och tränaren med svar om de önskar delta eller ej inom en bestämd tid. Föreningen erbjuder ett begränsat antal tävlingstillfällen och står man över något tillfälle kan föreningen inte garantera att ett extra tillfälle ordnas för enstaka aktiva.
Föreningens ansvarige för tävlingsanmälningar sköter sedan själva anmälan. Föräldrar kan inte själva anmäla sina barn/ungdomar till tävling.
Tränare ska alltid beredas plats till och från tävlingar i någon av de tävlandes bilar.

För att skapa en positiv upplevelse och erfarenhet för åkaren är förberedelse viktigt. Att vara förberedd innebär att man deltagit på ordinarie träning minst 1-2 veckor före Stjärn-och Klubbtävling – det är föreningens rekommendation för att säkerställa att den aktiva ska ha möjlighet att känna sig trygg i tävlingssituationen. Beslut att delta på dessa tävlingar trots ev frånvaro innan ligger på den aktives föräldrar. Föreningen hoppas där på ett sunt tankesätt.

Vid de högsta tävlingsserierna Elitserie, Nationell serie och A-tävlingar tilldelas de aktiva tävlingstillfällen av SKF. Föreningen eller tränarna kan ej påverka detta. Tävlingsanmälan görs av tränaren i samråd med den aktiva, föräldrar med tanke på planering, mående och möjligheterna till förberedelse. Här är det föreningens krav på träningsnärvaro med ordinarie tränare innan tävling i samråd med tränarnas bedömning, som avgör om förberedelserna varit tillräckliga eller ej. Detta för att förhindra att aktiva pressas till att tävla trots sjukdom eller skada eller oförberedda och tillika otrygga. Närvaro 2-4 veckor före tävling är en riktlinje.

Läs mer i föreningens Riktlinjer - hittar du under Styrdokument.Träningsläger :     

Denna aktivitet rekommenderas av föreningen till de som önskar intensifiera utvecklingen och progressionen. Det är en intensiv och koncentrerad träningsperiod som ger stor utveckling för alla nivåer.
Innan man anmäler sig till läger ska det alltid stämmas av med tränare i Solna K, så att tidspunkten är lämplig samt för att säkerställa att belastningen och mängden blir lämplig för den aktive.

Föreningen har som mål att arrangera ca två läger per säsong Solna Skating Camp i juni samt ett jul- eller nyårsläger. All information mailas till föreningens medlemmar samt läggs ut på hemsidan.

Under året, speciellt sommarhalvåret, arrangeras flertalet läger runt om i Sverige och utomlands. Det står alla fritt att själva leta upp information om dessa och sedan fråga tränare i föreningen, om det kan vara lämpligt att delta. En del av föreningens tränare arbetar på andra läger än föreningens och det kan man som medlem alltid ta eget initiativ till att fråga dem om.
Åkare i Konståkningsgrupp rekommenderas att delta på minst 1-2 vecka/veckors sommarläger. Tävlar du på Klubbtävlingsnivå och ingår i en Konståkningsgrupp och vill utvecklas rekomenderas du att delta minst 2-3 veckor på sommarläger för att bl a utveckla din fysiska förmåga för att möjliggöra vidare utveckling inom konståkningens specifika moment på ett skadeförebyggande sätt. Tävlar du på Nationell serie-eller A-nivå förväntas du delta på minst 4 veckors läger.
I första hand ska de läger som Solna K arrangerar väljas för att främja en kontinuitet i
utvecklingen. Förväntas delta på ev läger Solna K anordnar under skollov som tex Jul-läger.


Träningsgrupper:                     

Tränarna delar in åkarna i de grupper de finner lämpliga efter åkarens ålder och kunskap för att kunna bedriva viss individanpassning utefter de förutsättningar föreningen har med tanke på tillgång till tränare och is.
De olika grupperna inom konståkningen finns för att, på ett bra sätt, få en struktur på träningen som tillgodoser den träning respektive åkare behöver. Åldrarna kan variera inom respektive nivå då träningen bedrivs i grupp, men individpassas efter de förutsättningar föreningen har med tanke på tillgång på tränare och is.
Förflyttningar mellan grupper görs av ansvarig tränare, som besitter kunskap om och erfarenhet av att genomföra dessa förflyttningar så det gagnar den aktive på bästa sätt. Förflyttningen görs i samråd med aktiv och föräldrar.
Varje individ är unik och utvecklas i sin egen personliga takt beroende på de personliga förutsättningarna, vilket medför att alla i en grupp troligtvis inte utvecklas i samma takt. Detta innebär att en aktiv i en grupp kan få en rekommendation om att ett gruppbyte kan vara lämpligt för att passa just den individen bättre. Denne aktiva får då i samråd med föräldrar avgöra om man önskar byta grupp eller stanna kvar i den grupp hen redan tränar i. Kanske känner hen att hen vill vara kvar med sina befintliga träningskamrater och bedömer att det är av större vikt än individuell utveckling eller så väger vidare utveckling tyngre och hen byter grupp och får nya träningskamrater. Det är alltså i slutändan ett eget val för hen och hens föräldrar – stannar hen kvar i sin befintliga grupp kommer träningen i den gruppen kanske inte utveckla just denna individ maximalt, men hen tränar med de hen redan känner, som kanske just för denna individ är viktigare eller vice versa.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper bestående av föräldrar till föreningens åkare (gäller ej Skridskoskolan) ansvarar för olika områden kopplade till föreningens verksamhet. Information om vilken Arbetsgrupp man tillhör delges vid informations-och föräldrarmöte. I dessa grupper ges möjlighet att vara delaktig i och bidra til föreningsutveckling, miljön och stämningen i föreningen. Föreningsverksamhet bygger på ideell hjälp från medlemmarna.

 

Försäljning vid jul eller påsk

Alla gruppers medlemmar deltar vid obligatorisk försäljning av tex ljus eller andra varor för att hjälpa till att stärka klubbkassan (gäller ej Skridskoskolan) för tex kostnader för inköp av is, lokalhyror osv. Enligt beslut på årsmötet 2023 bestämdes att det också går att betala motsvarande summa till föreningen, men inte behöva hämta ut de varor som ska säljas.

 

Föreningens arrangemang
Förälder till åkare i föreningen ska vara delaktig genom att hjälpa till vid arrangemang som föreningen anordnar, tex jul-och våruppvisning, Slingauppvisning, tävlingar, test, sociala events m fl. Information ges av styrelsen inför varje terminsstart vid informations-och föräldrarmöten om vilka grupper som ska finns tillgängliga vid vilka av föreningens arrangemang.

 

Uppförandekod

Förälder och aktiv ska vara insatta i samt acceptera Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod, Solna Konståknings värdergrund och övriga styrdokument.

 

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Följ oss på Instagram